Místní referendum za záchranu Nemocnice Na Františku

PODPISOVÝ ARCH:

Současné vedení Městské části Praha 1, které patří Nemocnice Na Františku, se snaží předat tuto nemocnici soukromému provozovateli, a to na 35 let. Jelikož celý proces tohoto tzv. koncesního řízení v nás vyvolává obavu o osud této nemocnice a navržená smlouva je finančně i jinak velmi nevýhodná pro Prahu 1, chceme, aby se k této důležité otázce mohli vyslovit všichni občané Prahy 1. Za správné považujeme zastavení celého tohoto procesu a hledání řešení problémů, které Nemocnice Na Františku má, ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a s ostatními městskými částmi, jejichž občané tuto nemocnici rovněž využívají.


Podpisem vyjadřujete podporu konání místního referenda v Městské části Praha 1 k rozhodnutí následujících otázek:
1) Chcete, aby Městská část Praha 1 zrušila dosavadní proces hledání soukromého provozovatele Nemocnice Na Františku a zrušila též všechny smlouvy, které v rámci tohoto procesu již uzavřela?
2) Chcete, aby při budoucím rozhodování o provozování Nemocnice Na Františku bylo vždy upřednostněno provozování této nemocnice veřejnoprávním subjektem (např. Městskou částí Praha 1 nebo hlavním městem Prahou)?


Za Přípravný výbor pro konání místního referenda v Městské části Praha 1 Zachraňme Nemocnici Na Františku (www.zachranmefrantiska.cz) ve složení:

Pavel Čižinský, Maiselova 41/21, Praha 1, telefon 776 882 774 – zmocněnec
Petr Kučera, Keplerova 219/4, Praha 1, telefon 777 965 776
Pavel Nazarský, Hybernská 1012/30, Praha 1, telefon 721 755 202
David Bodeček, Soukenická 1199/3, Praha 1, telefon 775 592 183
Petr Burgr, Újezd 394/39, Praha 1, telefon 602 233 616